e-Platforma Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

You are not logged in. (Login)
 
 
 
 
  •  Uwaga, ta platforma jest platformą archiwalną!

    Od roku akademickiego 2013/2014 e-Platforma UEK zmieniła adres oraz wersję oprogramowania - obecnie znajduje się pod adresem: www.e-uczelnia.uek.krakow.pl. W tym miejscu znajduje się jedynie archiwum kursów z lat 2006—2013. Archiwum jest dostępne wyłącznie dla Wykładowców w trybie "tylko do odczytu" - brak jest możliwości wprowadzania zmian w kursach.
    Wszystkim, którzy współtworzyli zasoby platformy dziękujemy!

    Zapraszamy na www.e-uczelnia.uek.krakow.pl