e-Platforma Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Courses

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Archiwum kursów - dr Grzegorz Wałęga
 
 
  • Kurs e-learningowy uzupełniający tradycyjne zajęcia w wymiarze odpowiadającym 40% ogólnej liczby godzin programowych przewidzianych dla przedmiotu „Mikroekonomia”.

    Kurs przeznaczony dla studentów z grup KrDZFr1021–1024 (rok akademicki 2010/2011). Termin zapisów na kurs upłynął 23 października 2010 r.